Top
Nonwoven Blue
Nonwoven Blue
Nonwoven เป็นวัสดุที่ปราศจากเส้นใย (nonwoven) คุณภาพสูง ซึ่งผลิตจากเยื่อกระดาษและใยสังเคราะห์ วัสดุนี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ห่อเครื่องมือแพทย์ หรือชุดเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งจะนำไปฆ่าเชื้อด้วยการอบไอน้ำ แก๊ส หรือ รังสี

ผลิตตามมาตรฐานของ ISO 11607, EN 868-5และ ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตโดย ISO 9001 และ ISO 13485