Top
SUPASORB TRAY LINER
SUPASORB TRAY LINER
เป็นวัสดุที่ทำจาก non-woven มีความสามารถในการดูดซับสูง เหมาะสำหรับใช้รองถาดใส่เครื่องมือแพทย์เพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับขนาดของถาดใส่เครื่องมือแพทย์ที่นิยมใช้มากที่สุด

ผลิตตามมาตรฐาน ISO 11607-2 และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485