Top
ซอง Steriking® ชนิดซ้อนขอบ (ยาว 100 เมตร/ม้วน)
ซอง Steriking® ชนิดซ้อนขอบ (ยาว 100 เมตร/ม้วน)
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Steriking® ผลิตจากเนื้อกระดาษ Medical Grade และฟิล์มชนิด 9 ชั้น ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Steam), แก๊สแอทธีลีนอ๊อกไซด์ (Ethylene Oxide Gas) หรือฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) มีทั้งซองแบบม้วนและซองสำเร็จรูปขนาดต่างๆ

รหัส

ขนาด (มม.) : เมตร

ขนาดบรรจุ

(ม้วน/กล่อง)

RB50

75 x 25 : 100

4

RB51

100 x 50 : 100

3

RB52

150 x 50 : 100

2

RB53

200 x 55 : 100

1

RB54

250 x 65 : 100

1

RB55

300 x 80 : 100

1

RB56

350 x 80 : 100

1

RB57

400 x 80 : 100

1