Top
ซอง Steriking® ชนิดเรียบ (ยาว 200 เมตร/ม้วน)
ซอง Steriking® ชนิดเรียบ (ยาว 200 เมตร/ม้วน)
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Steriking® ผลิตจากเนื้อกระดาษ Medical Grade และฟิล์มชนิด 9 ชั้น ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Steam), แก๊สแอทธีลีนอ๊อกไซด์ (Ethylene Oxide Gas) หรือฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) มีทั้งซองแบบม้วนและซองสำเร็จรูปขนาดต่างๆ

รหัส 

ขนาด (มม.) : เมตร

ขนาดบรรจุ

(ม้วน/กล่อง)

   R39

50 : 200

5

   R40

75 : 200

4

   R41

100 : 200

3

   R125

125 : 200

2

   R42

150 : 200

2

   R43

200 : 200

1

   R44

250 : 200

1

   R45

300 : 200

1

   R46

350 : 200

1

   R47

400 : 200

1