Top
ซองสำเร็จรูป Steriking® ชนิดเรียบ
ซองสำเร็จรูป Steriking® ชนิดเรียบ
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Steriking® ผลิตจากเนื้อกระดาษ Medical Grade และฟิล์มชนิด 9 ชั้น ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Steam), แก๊สแอทธีลีนอ๊อกไซด์ (Ethylene Oxide Gas) หรือฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ชนิดซองสำเร็จรูปมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

รหัส

ขนาด (มม.)

ขนาดบรรจุ (ชิ้น/กล่อง)

S17

50 x 200

3 600

S1

50 x 250

2 400

S24

75 x 150

2 400

S2

75 x 200

2 400

S23

75 x 230

1 800

S4

75 x 270

3 600

S18

75 x 300

4 200

S22

75 x 520

2 400

S25

100 x 150

2 400

S3

100 x 200

1 800

S5

100 x 270

3 000

S8

100 x 300

1 200

S19

100 x 350

1 200

S9

100 x 400

1 200

S12

100 x 570

1 800

S27

120 x 400

1 200

S15

150 x 200

1 200

S6

150 x 270

1 800

S20

150 x 300

1 800

S26

150 x 350

1 800

S13

150 x 400

1 200

S28

S34

S33

150 x 520

160 x 600

180 x 320

1 200

1 200

1 000

S7

205 x 270

600

S7 A

205 x 340

1 000

S10

205 x 400

600  

S10A

205 x 440

600

S35

205 x 600

1 200

S2070

205 x 700 

600

S16

250 x 380

1 200

S11

250 x 500

600

S36

250 x 600

500

S37

250 x 700

600

S29

270 x 350

600

S30

270 x 440

600

S21

300 x 500

600

S14

300 x 570

600

S38

320 x 500

600

S31

420 x 500

500

S32

420 x 600

500