Top
ซองสำเร็จรูป Steriking® ชนิดซ้อนขอบ
ซองสำเร็จรูป Steriking® ชนิดซ้อนขอบ
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Steriking® ผลิตจากเนื้อกระดาษ Medical Grade และฟิล์มชนิด 9 ชั้น ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Steam), แก๊สแอทธีลีนอ๊อกไซด์ (Ethylene Oxide Gas) หรือฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ชนิดซองสำเร็จรูปมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

รหัส

ขนาด (มม.)

ขนาดบรรจุ

(ชิ้น/กล่อง)

B35

100 x 50 x 300

500

B30

100 x 50 x 360

500

B31

150 x 50 x 400

500

B32

150 x 50 x 460

500

B36

200 x 55 x 400

250

B33

200 x 55 x 500

250

B37

250 x 65 x 480

250

B34

300 x 80 x 550

250

B38

420 x 100 x 570

250