Top
Crepe Papers
Crepe Papers
Crepe Papers เป็นกระดาษชนิดพิเศษ (Medical Grade) ซึ่งกันน้ำ ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์เพื่อใช้สำหรับห่อเครื่องมือแพทย์หรือชุดเครื่องมือผ่าตัด แล้วนำไปทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบไอน้ำหรือ EO แก๊ส

ผลิตตามมาตรฐานของ ISO 11607, EN 868-5 และ ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตโดย ISO 9001 และ ISO 13485